Co nowy rok zmieni w e-com?

W tym artykule dowiesz się:

Na czym polega zmiana wchodząca w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Nowy rok przyniesie szereg zmian i nowych regulacji, które na podmioty działające w e-commerce nakładają nowe obowiązki. Sprawdź czy jesteś na nie gotowy.

1. Pojawi się nowa kategoria konsumentów – przedsiębiorców
Przedsiębiorca by zyskać miano konsumenta musi być osobą fizyczną, musi prowadzić działalność gospodarczą oraz musi zawrzeć umowę kupna na produkty / usługi niezwiązane bezpośrednio z profilem prowadzonej działalności.

2. Prawo zwrotu
Od 2021 roku nowa kategoria firm – konsumentów uzyska uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od otrzymania towaru lub zawarcia umowy.

3. Klauzule abuzywne
Kluczową zmianą będzie także rozszerzenie stosowania postanowień o niedozwolonych klauzulach umownych na firmy – konsumentów

4. Nowe obowiązki dla e-comów
Na właścicieli sklepów internetowych spada nowy obowiązek – weryfikacją czy umowa zawierana przez przedsiębiorcę – osobę fizyczną jest czy nie jest związana bezpośrednio z jego działalnością zawodową

Co można zrobić już dziś?

Audyt własnej dokumentacji, przejrzenie stosowanych wzorów umów, regulaminów, ogólnych warunków umów i uwzględnienie w nich nowej grupy nabywców.

więcej informacji: https://mycompanypolska.pl/

Zostaw swój adres email by dostawać informację o nowych artykułach i materiałach.